Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052950
NIP 758-15-69-833
wysokość kapitału zakładowego 3.627.000 zł

 

wfosigw-czynne_odgazowanie1
Kontakt Drukuj

Adresy, telefony

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka


Sekretariat  (29) 76-50-500  Fax: (29) 76-50-504
Księgowość czynszowa (29) 76-50-506
Kierownik
Działu Inwestycji i Remontów (29) 76-50-508
Kierownik Administracji (29) 76-50-509
Administracja (29) 76-50-507
Kierownik Składowiska Odpadów (29) 76-50-515
Składowisko Odpadów (29) 767-60-51                                                                                                                                                                                                                                                                           Wydział Gospodarki Odpadami  (29) 765-05-21; 765-05-24
 

 

e-mail: poczta@otbs.com.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 15:00
wtorek do godziny 17:00