Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052950
NIP 758-15-69-833
wysokość kapitału zakładowego 3.627.000 zł

 

wfosigw-czynne_odgazowanie1
Aktualności
Sprzedaż mieszkania Drukuj

Wspólnota Mieszkaniowa „KOLEJARZ” sprzeda mieszkanie w Ostrołęce (osiedle Stacja), 60,45m2, II piętro, do remontu.

Cena wywoławcza 132 000 zł.

Kontakt telefoniczny 515 097 443.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 18 marca 2015 roku do godz. 1500, w siedzibie OTBS ul. Joselewicza 1 w Ostrołęce.

 
Wynajem mieszkania w zasobie mieszkaniowym Spółki Drukuj

Ostrołęckie TBS sp. z o.o. dysponuje wolnym mieszkaniem trzypokojowym nr 17 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce.  Powierzchnia użytkowa mieszkania 65,20 m2.

Warunkami ubiegania się przydział mieszkania są:

1)    brak tytułu prawnego do innego lokalu,

2)    osiąganie minimalnego dochodu i nie przekraczanie maksymalnego w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym,

3)    deklaracja wpłaty 30% partycypacji wg wartości odtworzeniowej ogłaszanej przez wojewodę mazowieckiego.

Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania prosi się o składanie podań w siedzibie Spółki ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce w terminie do 20 marca 2015 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych, pokój nr 2 lub telefonicznie 29 765 05 09.

 

Ostrołęka, 10 marca 2015r.