Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052950
NIP 758-15-69-833
wysokość kapitału zakładowego 3.627.000 zł

 

wfosigw-czynne_odgazowanie1
Aktualności
Wynajem mieszkania w zasobie mieszkaniowym Spółki Drukuj

Ostrołęckie TBS sp. z o.o. dysponuje wolnym mieszkaniem trzypokojowym nr 23 w budynku przy al. Jana Pawła II 119 w Ostrołęce.  Powierzchnia użytkowa mieszkania 63,20 m2.

Warunkami ubiegania się przydział mieszkania są:

1)    brak tytułu prawnego do innego lokalu,

2)    osiąganie minimalnego dochodu i nie przekraczanie maksymalnego w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym,

3)    deklaracja wpłaty 30% partycypacji wg wartości odtworzeniowej ogłaszanej przez wojewodę mazowieckiego.

Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania prosi się o składanie podań w siedzibie Spółki ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce w terminie do 25 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych, pokój nr 2 lub telefonicznie 29 765 05 09.

 

Ostrołęka, 14 maja 2015r.