O firmie

Organy Spółki


Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Ostrołęckiego TBS sp. z o.o. jest MIASTO OSTROŁĘKA, które posiada 79.473 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego.

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący - Roman Andrzej Zwaliński
Wiceprzewodniczący - Wojciech Jerzy Bobrowski  

Członek - Katarzyna Nowak - przedstawiciel Miasta Ostrołęki

Członek – Rafał Dymerski – przedstawiciel pracowników Spółki

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Grzegorz Głażewski

Back to Top