O firmie

Organy Spółki


Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Ostrołęckiego TBS sp. z o.o. jest MIASTO OSTROŁĘKA, które posiada 77.723 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego.

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący - Roman Andrzej Zwaliński
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Konstanty Bałdyga 

Członek - Cezary Stanisław Bakuła - przedstawiciel Miasta Ostrołęki
Członek – Magdalena Krzysztofińska – przedstawiciel pracowników Spółki

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Grzegorz Głażewski

Back to Top