Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofert na usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap”
1.  Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf
2. Załącznik_Nr_1_-_formularz_ofertowy.pdf
3. Załącznik_Nr_2_-opis przedmiotu zamówienia.pdf

4. Załącznik_Nr_3_do_wzór umowy.pdf

5. Załacznik_nr_4_-_oświadczenie_o_niekaralności.pdf

6. Projekt budowlany.zip

 

 

 

 

 

Back to Top