Aktualności

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „H” wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Al. Jana Pawła II w Ostrołęce

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „H” wraz z niezbędną infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu przy Al. Jana Pawła II w Ostrołęce
1._Ogloszenie_o_zamówieniu_509622.pdf

2._SIWZ_Budynek_H.pdf

3._załaczniki_edytow._bud_H.docx

4. Pytania_odpowiedzi__modyfikacje_SIWZ_19.02.2020.pdf

5. Pytania_odpowiedzi_modyfikacje_SIWZ_-_28.02.2020.pdf

6. Informacja_z_otwarcia_ofert_bud._H_05.03.2020.pdf

7. Informacja_o_wyborze_najkorz._oferty_WI.399-2020.pdf

Dokumentacja Projektowa

Projekt Budowlany

1._architektura.zip

2._konstrukcja.zip

3._instalacja_elektryczna.zip

4._instalacja_sanitarna.zip

Projekt Wykonawczy

1. architektura_wyk.zip

2. drogi_wyk.zip

3.inst_elektryczna_wyk.zip

4. instalacje_sanitarne_wyk.zip

5. konstrukcja_wyk.zip

6. zieleń_wyk.zip

Przedmiar

PRZEDMIAR_bud_H.zip

Specyfikacja Techniczna

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_bud_H.zip

Inne Dokumenty

DOKUMENTACJA_bud_H.zip

 

 

 

 

 

 

Back to Top