Aktualności

„Remont pomieszczeń drugiej kondygnacji lewego skrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca kolejowego" II

„Remont pomieszczeń drugiejkondygnacji lewegoskrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca kolejowego ” II
1._Ogloszenie_o_zamówieniu_514390-N-2020.pdf

2._SIWZ_Remont_Dworzec_PKP_II.pdf

3._załączniki_edytowalne_Remont_PKP_II.docx

4._Dokumentacja_projektowa. PKP zip

5. 25.02.2020_pytania_odpowiedzi_modyfikacje_SIWZ.pdf

6. Informacja_z_otwarcia_ofert__Remont_PKP_05.03.2020.pdf

7. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WI.354-2020.pdf

Back to Top