Aktualności

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_2020-S__037-087642.pdf

2._SIWZ_RDF_21.02.2020.pdf

3._Załączniki_w_wersji_edytowalnej_2020_RDF.docx

4._Nr_ogł._TED_oraz_nr_postępowania.docx

5. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4020145c-cc55-410f-983f-d6b9bc8bb16a1.zip

6. Informacja_z_otwarcia_ofert_WI.409-2020.pdf

7. Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_WI.438-2020.pdf

 

Back to Top