Aktualności

„Budowa monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce, ul. Turskiego 4a”

„Budowa monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce, ul. Turskiego 4a”
1._Ogłoszenie_o_zamówieniu_515385-N-2020.pdf

2._SIWZ_Monitoring_21.02.2020.pdf

3._załączniki_edytowalne_21.02.2020_MONITORING.docx

4._Rys._1_Ostrołęka_monitoring__a3.pdf

5._Projekt_Wykonawczy_Systemu_Monitoringu_Składowiska_21.02.2020.pdf

6. Informacja_z_otwarcia_ofert_WI.312-2020.pdf

7. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WI.368-2020.pdf

 

Back to Top